Di kedai kopi, saya bermain dengan sextoy yang membuatkan kerusi itu basah