Pelajar itu tertarik secara seksual ke hotel sangkar burung